ตู้ป้อมยาม เซาท์อีสบางปู

โครงการ ตู้ป้อมยาม เซาท์อีสบางปู
งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน PS-FOAM 75 mm.
ระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วัน กำหนดแล้วเสร็จโครงการ 19 มีนาคม 2564
Visitors: 1,016,368