VISION EASE

Project งานผนังและงานแผ่นฉนวน PU
-งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวน PU พื้นที่ 562.8 ตร.ม.
-งานติดตั้งฝ้าแผ่นฉนวน PU พื้นที่ 706.89 ตร.ม. -พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ยึดแขวน
-งานติดตั้งชุดประตู Auto door พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
Visitors: 1,011,254