ทางเข้าห้องต้มซอส

โครงการ บจก.สินวารี @ ห้องหมักน้ำส้มสายชู , ออฟฟิศ R&D
งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS-FOAM 50 mm.
ระยะเวลาดำเนินการ 15-20 กำหนดแล้วเสร็จโครงการ 20 เมษายน 2564
Visitors: 1,016,368