โรงงานผลิตกาแฟ บจก.โคโคโร่

สร้างห้องผลิตและบรรจุเมล็ดกาแฟ ด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS-FOAM 50 mm. พื้นที่ประมาณ 500-800 ตารางเมตร
Visitors: 1,016,368