โรงงานผลิตสบู่ บ.เอสทีเอส

สร้างห้องไลน์ผลิตและเตรียมวัตถุดิบ ด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS-FOAM 50 mm. พื้นที่โดยประมาณ 1,500-2,000 ตารางเมตร
Visitors: 1,013,442