โรงงานผลิตผลไม้ดอง จังหวัดราชบุรี

สร้างห้องไลน์ผลิตและไลน์บรรจุ ด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS-FOAM 50 mm. พื้นที่โดยประมาณ 1,500 ตารางเมตร
Visitors: 1,016,368