โครงการสุวรรณบุตร

Project.โครงการสุวรรณบุตร J&K INTERNATURL CO.,Ltd.

ติดตั้งผนังและฝ้าเพดานด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS I.S.O.WALL 

ผนังใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ความหนา 4" หรือ 100 mm.

ฝ้าเพดานใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ความหนา 3" หรือ 75 mm.

 

Visitors: 9,016,115