ป้อมยามสำเร็จรูปด้วยแผ่นฉนวน PS I.S.O.WALL

ป้อมยามสำเร็จรูปด้่วยแผ่นฉนวน PS I.S.O.WALL

ผนังเราใช้แผ่นฉนวน PS 2" 

ฝ้าเพดานเราใช้แผ่นฉนวน PS 3"

ประตูบานเปิดพร้อมช่องมอง 1 ชุด

หน้าต่างบานเกร็ด 3 ชุด

หน้าต่างบานติดตาย 1 ชุด

ฐานเราใช้โครงเหล็กรางน้ำเสริมความแข็งแรงพร้อมทาสีกันสนิม

พื้นเราใช้แผ่นวีว่าบอร์ดหนา 20 mm.เพื่อความแข็งแรง

Visitors: 1,013,441