บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด

Project.ห้องคอมปาวด์

งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS หนา 3"และ 2" ชนิดลอน

กั้นทำเป็นเป็นห้องด้วนแผ่น I.S.O.WALL ชนิดไม่ลามไฟ และติดตั้งประตูบานสไลด์และบานสวิง และ บานติดตาย

Visitors: 1,011,266