บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ( โรงงานผลิตข้าวตราหงษ์ทอง )

- งานติดตั้งราวกั้นทางคนเดินและประตูบานสไลด์บานใหญ่
- งานติดตั้งไฟแสงสว่าง LED
- งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป
- งานกั้นผนังและติดตั้งพัดลมดูดอากาศที่หลังคา
Visitors: 1,011,267