ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าพระยาโอสภ

*งานกั้นห้องแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS หนา 2'' ชนิดเรียบ
พื้นที่ 800 ตร.ม.
*งานติดตั้งชุดประตูบานเปิดแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS จำนวน 50 ชุด
*งานติดตั้งอลูมิเนียมฉากโค้งรอบตึกอาคาร
( หน้างานจังหวัดพิจิตร )
Visitors: 1,011,268