ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
รายละเอียดงาน
-งานกั้นผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ความหนา 40 มิล
-งานฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ความหนา 40 มิล
-งานเจาะผนังช่องเซอร์วิส
-งานเจาะช่องพร้อมติดตั้งหน้ากากแอร์ลมกลับ
Visitors: 1,016,368