สร้างระเบียง ซอยมังกร-นาคดี

สร้างระเบียงโครงเหล็ก พื้นใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
Visitors: 9,016,115