บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จำกัด

Insulation Panel Polystyrene Foam 50 mm.
ประตูบานเลื่อนรางแขวน  1.20 x 2.50  ม.
ประตูบานเลื่อนรางแขวน  1.20 x 2.00  ม.
ชุดประตูอัตโนมัติเลื่อนรางแขวน  1.20 x 2.50  ม. (Auto Door)
กระจกบานติดตาย ขนาด 1.20 x 4.00  ม.
กระจกบานติดตาย ขนาด 1.20 x 1.80  ม.
 - พร้อมอุปกรณ์ , พร้อมติดตั้ง
 - เฟรมอลูมิเนียมสีขาวธรรมชาติ NA-1
 - กระจกใส หนา 6 มม.
 - มือจับประตู HD 117

Visitors: 1,011,266