ติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS @ บจก.นครหลวงค้าข้าว

งานกั้นห้องและผนังเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป 2" จำนวน 170 ตารางเมตร

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป 2 CB เหล็ก Dongbu 0.40 มิล 
โฟม PS F-Grade ความหนาแน่น 1.00 ปอนด์ / ลอนเรียบ
ชุดประตูบานเลื่อนและชุดหน้าต่างบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
Visitors: 1,016,368