ติดตั้งแผ่น I.S.O.Wall @ บจก.คอลเกต ปาล์มโอลีฟ

ผนัง Insulation Panel Polystyrene Foam 50 mm.  
ขนาดพื้นที่ 14.40 * 1.80 ม.
 - ติดตั้งบนตู้สูงถึงเพดาน พร้อมช่อง Service
ผนังข้างตู้ เจาะช่องติดตั้งประตู ขนาดพื้นที่ 1.40 * 2.67 ม.
 - ต่อผนังด้านบน (ไม่รวมประตู)
ผนัง Insulation Panel Polystyrene Foam 100 mm.  
ขนาดพื้นที่ 9.60 * 4.42 ม.
 - เจาะช่องติดตั้งประตูบานเปิดคู่ 1 ชุด
Visitors: 1,013,445