การแขวนฝ้า

          สำหรับการติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หากพื้นที่การติดตั้งมีปริมาณพื้นที่ที่มากควรจะต้องมีการแขวนฝ้าเพดานให้ยึดระหว่างฝ้าเพดานและโครงเหล็กใต้หลังคาเป็นจุดตามระยะที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงมั่นคงให้กับฝ้าเพดาน

 

 

 

 

 

         แหวน                                             น๊อต

 

                                  

      สลิงใส้เชือก                                  เกลียวเร่ง

                                        

         กริ๊บจับ                                     แป้นรองแผ่น

                              

Visitors: 9,013,755